thong-tu-39-2014-tt-btc-huong-dan-nghi-dinh-ve-hoa-don-ban-hang-hoa - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip