6.10. Nghị định số 31_2016_ND-CP - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip