6.11. Nghị định số 21.2015.ND.CP - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip