6.6. Nghị định số 88.2010.ND.CP - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip