6.8. Nghị định số 131.2013.ND.CP - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip