7.3. Nghị định số 59.2018.NĐ-CP - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip