(19.11.19)_Nice 11_2020_Final - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip