Những điểm mới của nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip