2.1. Thanh long Bình thuận - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip