Protection of industrial design in Laos - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip