Thời gian xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip