Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc, hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Công ty Luật sở hữu trí tuệ Havip cung cấp các dịch vụ đăng ký xác lập và bảo hộ quyền đối với kiểu dáng công nghiệp:

  1. Đại diện và tư vấn cho khách hàng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, gồm:
  • Đánh giá khả năng đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp
  • Tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng kiểu dáng công nghiệp
  •  Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký kiểu dáng công nghiệp
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký kiểu dáng công nghiệp, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.
  1. Đại diện và tư vấn cho khách hàng quản lý, theo dõi duy trì hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Trường hợp quý vị cần biết các thông tin chi tiết các dịch vụ về kiểu dáng công nghiệp của Văn phòng chúng tôi, xin liên hệ tới Văn phòng của chúng tôi theo email: vietnam@havip.com.vn hoặc hotline: 0912809579 trong giờ hành chính từ thứ Hai – thứ Sáu.