Đăng ký logo – Bảo hộ thương hiệu

Đăng ký logo – Bảo hộ thương hiệu – Ngoài tên gọi được đặt cho sản phẩm của doanh nghiệp, logo và slogan cũng là  những chỉ dẫn thương mại, góp phần vào chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

Về khía cạnh pháp lý, logo của doanh nghiệp có thể được đăng ký dưới hai hình thức: Đăng ký nhãn hiệu và Đăng ký bản quyền tác giả.

Logo được đăng ký bản quyền tác giả dưới loại hình Ứng dụng mỹ thuật.

dang-ky-ban-quyen-logo

Đăng ký bản quyền logo

 Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả như sau:

  1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả

– 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố.

– Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng).

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

– Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự) (theo mẫu).

– Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyềncủa ai (theo mẫu).

  1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

– 03 bản mẫu tác phẩm gốc.

– 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu).

– 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính.

– Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) .

– Hợp đồng giao việc giữa chủ sở hữu tác phẩm(pháp nhân) và tác giả (cá nhân), trong trường hợp tác giả thực hiện tác phẩm theo nhiệm vụ được giao và hưởng lương hoặc trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm bỏ toàn bộ chi phí để tác giả thực hiện tác phẩm.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng.

– Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu).

– Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 15 – 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.