Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

Đăng ký bảo hộ sáng chế– Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Đăng ký bảo hộ sáng chế là biện pháp ngăn chặn hành vi xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế, khuyến khích phát triển khả năng tìm tòi, sáng tạo của mỗi cá nhân.

Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm:

– 02 Tờ khai đăng bảo hộ ký sáng chế;

– 02 Bản mô tả sáng chế trong đó phạm vi đăng ký bảo hộ sáng chế;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Lưu ý khi nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế:

– Mỗi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ

– Mọi tài liệu của đơn đăng ký bảo hộ sáng chế đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt;

– Mọi tài liệu của đơn đăng ký bảo hộ sáng chế đều phải được trình bày theo chiều dọc trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

– Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

– Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

– Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xoá, không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

– Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;

– Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn;

– Đơn đăng ký sáng chế phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về số lượng bản tài liệu, mẫu, bản vẽ…

– Sáng chế nêu trong đơn phải được phân loại theo Bảng phân loại sáng chế quốc tế.

Vui lòng liên hệ Ms. Ly – 01698.523.467/01296.920.516 – Chuyên viên tư vấn Sở hữu trí tuệ và nhanh chóng tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình.