Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Trong bài viết này, Luật HAVIP xin giới thiệu đến Quý khách hàng những hành vi được coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

  1. Sử dụng dấu hiệu trung với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó.
  2. Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.
  3. Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.
  4. Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Nếu xuất hiện bất cứ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu quyền có quyền yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc chính bản thân mình yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, bồi thường thiệt hại.

Luật HAVIP – Đại diện Sở hữu trí tuệ sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng trong quá trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ; các chủ thể có quyền và lợi ích liên quan.