HAVIP hoàn thành chuyển nhượng 77 nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày 15/11/2017, Sở hữu trí tuệ HAVIP đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 77 nhãn hiệu cho Công ty TNHH Một thành viên Bảo vệ thực vật Thạnh Hưng tại Cục Sở hữu trí tuệ. Ngay sau khi hợp đồng chuyển nhượng quyền nhãn hiệu được ghi nhận, Công ty TNHH Một thành viên Bảo vệ thực vật Thạnh Hưng có đầy đủ các quyền của chủ sở hữu 77 nhãn hiệu nói trên theo quy định của pháp luật, và có thể yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý xâm phạm bất cứ chủ thể nào xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

chuyen-nhuong-nhan-hieu-so-huu-tri-tue-havip

1. Thế nào là chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

 2. Điều kiện để Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có hiệu lực

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

3. Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

4. Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

• Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
• Căn cứ chuyển nhượng;
• Giá chuyển nhượng;
• Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

5. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu bao gồm:

• Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
• Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng;
• Bản gốc văn bằng bảo hộ
• Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc sở hữu chung;
• Chứng từ nộp phí, lệ phí;
• Giấy uỷ quyền nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.

Nếu Quý vị cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn về chuyển nhượng nhãn hiệu, xây dựng và phát triển thương hiệu… vui lòng liên hệ với HAVIP để được tư vấn.