Li-xăng nhãn hiệu

Li–xăng nhãn hiệu trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ là việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu từ chủ sở hữu sang đối tượng khác. Nhãn hiệu là đối tượng li-xăng đã được pháp luật ghi nhận bảo hộ quyền sở hữu và không thuộc đối tượng hạn chế việc chuyển quyền sử dụng.

Để chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hợp pháp, chủ sở hữu nhãn hiệu và bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu cần tiến hành lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (còn gọi là hợp đồng li-xăng nhãn hiệu) và đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm:

– Tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, làm theo mẫu quy định;
– 02 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, kể cả phụ lục (nếu có); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; nếu hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các Bên hoặc đóng dấu giáp lai;
– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng nhàn hiệu nếu quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu thuộc sở hữu chung;
–  Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
–  Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho đại diện tiến hành nộp hồ sơ).
– Bản sao/ bản dịch tài liệu phải có xác nhận sao y bản chính/ dịch nguyên văn từ bản gốc.

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày kí quyết định , quyết định cấp giấy chứng nhận đăng kí hợp đồng li-xăng nhãn hiệu sẽ được  công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.