Quy chế sử dụng nhãn hiệu

Đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, khi nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cần đầy đủ tờ khai, mẫu nhãn hiệu, thông tin về đối tượng bảo hộ…, đi kèm với quy chế sử dụng nhãn hiệu.

Luật HAVIP xin hướng dẫn Quý khách hàng cách xây dựng quy chế thẩm định nhãn hiệu phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao khả năng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được chấp nhận, tránh trường hợp hồ sơ có yêu cầu sửa đổi, bổ sung không cần thiết làm mất thời gian và tiền bạc của Quý khách hàng.

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
 • Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
 • Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung sau:

 • Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;
 • Các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;
 • Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;
 • Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

Ngoài ra, quy chế sử dụng nhãn hiệu nói chung phải làm rõ được những vấn đề sau:

 • Các thông tin vắn tắt về nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu, sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Các điều kiện để được chủ nhãn hiệu cấp phép sử dụng nhãn hiệu và các điều kiện chấm dứt quyền sử dụng nhãn hiệu;
 • Nghĩa vụ của người sử dụng nhãn hiệu (đảm bảo chất lượng, tính chất đặc thù của sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu, chịu sự kiểm soát của người đăng ký nhãn hiệu, nộp phí quản lý nhãn hiệu…);
 • Quyền của chủ nhãn hiệu (kiểm soát việc tuân thủ quy chế sử dụng nhãn hiệu, thu phí quản lý nhãn hiệu, đình chỉ quyền sử dụng nhãn hiệu của người không đáp ứng điều kiện theo quy chế sử dụng nhãn hiệu…);
 • – Cơ chế cấp phép, kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng nhãn hiệu và đảm bảo chất lượng, uy tín của sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Cơ chế giải quyết tranh chấp.

Liên hệ luật sư tư vấn của Luật HAVIP theo số Hotline  0912.418.948 / 01698.523.467 để được tư vẫn miễn phí và hỗ trợ xây dựng quy chế sử dụng nhãn hiệu.

Luật HAVIP – Sở hữu trí tuệ HAVIP – Đại diện Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ hơn 10 năm kinh nghiệm trong hoạt động hỗ trợ Quý khách hàng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẵn sàng đồng hành cùng bạn.