Tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được chấp nhận bảo hộ nếu hội tụ đủ các điều kiện bắt buộc về: tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp.

Vậy tính mới của kiểu dáng công nghiệp là gì? Được quy định như thế nào trong Luật Sở hữu trí tuệ.

Trong bài viết này, Luật HAVIP xin được giới thiệu khái quát khái niệm “tính mới của kiểu dáng công nghiệp” phù hợp với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Một kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu nó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai trước đó. Bộc lộ công khai được hiểu là đã sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hay ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

Kiểu dáng công nghiệp đăng ký bảo hộ bị coi là trùng hoặc tương tự với kiểu dáng công nghiệp đã được công khai nếu nó chỉ khác biết về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp với nhau.

Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

  • Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định.

Người có quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật là: Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình; tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả kiểu dáng công nghiệp dưới hình thức giao việc, thuê việc; Chính phủ sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước tạo ra kiểu dáng công nghiệp.

  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Luật HAVIP theo số Hotline 0912.418.948 / 01698.523.467 gặp luật sư và được tư vấn miễn phí.