Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là lựa chọn hàng đầu cho mô hình kinh doanh có quy mô nhỏ và vừa. HAVIP xin giới thiệu những thông tin tổng quan về công ty v thành lập công ty TNHH một thành viên  để Quý khách hàng nắm bắt và xem xét lựa chọn:

Thông tin về thành lập công ty TNHH một thành viên

1. Công ty TNHH Một thành  viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.
thu-tuc-dang-ky-kinh-doanh

2. Đặc điểm Công ty TNHH Một thành viên ?

Ở loại hình công ty này, chủ sở hữu – thành viên duy nhất của công ty có thể là một cá nhân hoặc là một tổ chức, chứ không bắt buộc phải là một pháp nhân thành lập công ty như trước đây. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên cũng hoàn toàn do một cá nhân hoặc tổ chức góp vào, không hề có sự liên kết góp vốn với nhà đầu tư khác như các loại hình công ty khác.

 

3. Ưu, nhược điểm khi lựa chọn mô hình thành lập công ty TNHH một thành viên
a) Ưu điểm:

– Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
– Có tư cách pháp nhân.

– Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản (chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đưa vào kinh doanh).

– Trong suốt thời gian hoạt động không được giảm vốn điều lệ.
b) Nhược điểm:

– Khó khăn trong việc huy động vốn. Công ty TNHH một thành viên khi muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng vốn góp cho người khác hoặc tiếp nhận phần vốn của thành viên mới thì phải chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.
– Công ty TNHH nói chung không được phát hành cổ phiếu.

4. Hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
– Dự thảo Điều lệ Công ty.
– Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước.
– Văn bản ủy quyền của người đi nộp hồ sơ trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh  nghiệp.
– Phí, lệ phí