Xử lý xâm phạm và giải quyết tranh chấp

Với những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp và tham gia nhiều vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi đã mang đến sự hài lòng cho khách hàng khi họ sử dụng dịch vụ này. Các dịch vụ liên quan đến xử lý xâm phạm và giải quyết tranh chấp của chúng tôi bao gồm:

– Thu thập thông tin/chứng cứ.

– Đưa ra ý kiến đánh giá và tư vấn về hướng giải quyết.

– Hỗ trợ khách hàng trong việc lấy ý kiến giám định của cơ quan có thẩm quyền.

– Tư vấn khách hàng lựa chọn cơ quan có thẩm quyền để xử lý xâm phạm cho phù hợp với vụ việc.

– Hỗ trợ khách hàng trong việc nộp yêu cầu giám sát hàng xâm phạm tại Hải quan.

– Thay mặt khách hàng tham gia vào quá trình kiểm tra và xử phạt hành chính.

– Thay mặt khách hàng trong các vụ việc kiện tại tòa án.