cong-van-1288-htqtct-ht-dieu-chinh-bieu-mau-ho-tich-kem-theo-thong-tu-15-2015-tt-btp - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip