【HAVIP】Tòa án nhân dân tối cao công bố 8 án lệ mới áp dụng từ 15/4/2020