Tội chống người thi hành công vụ theo bộ luật hình sự 2015 - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip