Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip