【HAVIP】Virus Corona ảnh hưởng đối với Sở hữu trí tuệ (SHTT) ra sao?