83413000 1183630211846056 6187306242822635520 N - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip