Announcement About Inta’s 2020 Annual Meeting - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip