cong-van-471-tct-cs-2020-ve-lap-hoa-don - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip