cong-van-6832-ct-ttht-ha-noi-2020-chinh-sach-thue-gia-tri-gia-tang - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip