Filing Application For Industrial Design In Vietnam - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip