Filing industrial design applications in Laos - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip