6.1. Nghị định số 103.2006.ND.CP - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip