6.2. Nghị định số 122.2010.ND.CP - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip