6.4. Nghị định số 119.2010.ND-CP - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip