7.2. Nghị định số 08.2015.ND.CP - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip