Đánh bại ứng viên Trung Quốc, người Singapore đứng đầu tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)