【HAVIP】Khi nào được giảm thuế thu nhập cá nhân trong năm 2020?