【HAVIP】Bphone được đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp năm nào? - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip