【HAVIP】Các đối tượng có thể trở thành kiểu dáng công nghiệp - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip