【HAVIP】Doanh nghiệp phải nộp phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip