【HAVIP】Thủ tục đăng ký số tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư