【HAVIP】Có tới 15 trường hợp được cấp Sổ đỏ năm 2020