【HAVIP】Đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư