Hàng hiệu Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Rolex "nhái" bị phát hiện ở The Manor Hà Nội - Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ|Luật Havip